Vlaamse fokkerijcommissie– Commission d'élévage

Fokkers van rashonden dragen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun ras, samen bepalen zij de toekomst van een populatie.

Zij zijn verantwoordelijk voor de juist combinaties.

De Wetenschap kan de fokkers helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Begrippen zoals DNA onderzoek, ouderschapscontrole, fokwaardeschattingen, inteeltverloop, genetische diversiteit, .. hebben reeds decennia lang hun nut bewezen in andere diersoorten.

Een gezonde raspopulatie biedt de puppykopers meer garantie op een gezonde hond met een goed karakter.

De Vlaamse Fokkerijcommissie brengt fokkers, rasverenigingen en wetenschap samen om de toekomst van de rashond te garanderen.

Wie een pupje zoekt of een verantwoord nestje wil fokken, vindt alle nodige informatie op onze site.

Naast de wettelijke verplichtingen en nuttige adviezen vindt u op de site ook uitleg omtrent het verloop van onderzoeken en testen, alsook de nodige documenten die hiermee gepaard gaan.

informatie uit www.vfc.vlaanderen